بشقاب مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی 30 سانتی

399

بشقاب مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی 30 سانتی متری اثری زیبا از سری محصولات صنایع دستی میناکاری شده استاد مرتضی اسماعیلی است. شما می توانید از بشقاب مسی میناکاری شده استاد اسماعیلی هم بصورت تزئینی و هم بصورت کاربردی استفاده کنید . صنایع دستی اصفهان - بازار مینا BazareMina.ir

pixel