داغترین‌ها: #اربعین

هوادهی دیفیوزری

257
هوادهی دیفیوزری روش نوین هوادهی در استخرهای پرورش آبزیان میباشد که با تولید حباب های بسیار ریز اختلاط زیادی بین هواده و آب ایجاد می‌کند و با توجه به اینکه دیفیوزرها کف استخر قرار می‌گیرد باعث هوادهی در تمام ارتفاع استخر و خارج شدن گازهای سمی میگردد آبزی کالا عرضه کننده تخصصی تجهیزات آبزی پروری Abzykala.com 09173695321_07632229871
pixel