دوست دارم از رییس جمهور هدیه بگیرم...

78,729
بهترین هدیه یک لب تاپ از همسرم به مناسبت تولدم بود.
مشتلق 176 دنبال کننده
pixel