پیشگیری از سکته مغزی|فیزیوتراپی۰۹۱۲۲۶۵۵۶۴۸متخصص طب فیزیکی،مغزواعصاب(نورولوژیست)

84

پیشگیری از سکته مغزی|فیزیوتراپی۰۹۱۲۲۶۵۵۶۴۸متخصص طب فیزیکی،مغزواعصاب(نورولوژیست)....

روسی
%86
کارگردان: امیرحسین ثقفی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
روسی
pixel