به چه قیمتی؟

895
دانش آموزان در درس دینی کلاس هشتم توسط دبیر محترم تشویق به ساختن فیلم های کوتاه در موضوعات دینی -اخلاقی شدند؛ نمونه ای از این نوع فعالیت را در این فیلم ملاحظه میفرمایید .
pixel