قسمت 17

41

با خريد سهام هر چند اندک در فعاليت هاي کلان اقتصادي مشارکت نماييد

نبض بورس
نبض بورس 69 دنبال کننده