نمونه فیلمبرداری هوایی

223

این فیلم بخشی از پروژه هوایی شرکت کار و اندیشه است که توسط همایون مقدمی از اعضای پادان گرفته شده. در مناطق مختلف تهران، مشهد، اصفهان، کرج و شهرهای دیگر. فیلمبرداری هوایی از تخصص های پادان است. تصویربرداری هوایی از تخصص های پادان فیلم است. تصویربرداری و فیلمبرداری هوایی در موسسه فرهنگی هنری پادان. برای آشنایی با ما در گوگل جستجو کنید: "پادان" تلفن 1340-29-26-021