بیابانگردی با خودروهای سانگ یانگ

5,955

با توجه به شاسی فولادی مجزا ،سیستم تعلیق و موتور پر قدرت، خودروهای سانگ یانگ توان حرکت در بیابان را به راحتی دارد.