همه چیز در خصوص حمله ملخ ها به ایران

1,339

عصر امروز علی باقرزاده همایی رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در نشست خبری خود در خصوص حمله ی ملخ ها به استان هرمزگان توضیحاتی ارائه داد.