کند و کاو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حقوق های نجوم

353
پایشگری 2 هزار دنبال‌ کننده
353 بازدید
اشتراک گذاری
شبکۀ دو - 4 آبان 1395 - 20:30| معاون اول رئیس جمهور در این جلسه به گزارش دیوان محاسبات دربارۀ رسیدگی به پروندۀ حقوق های نجومی گریزی زد و از رئیس دیوان محاسبات خواست هر چه سریع تر گزارش نهایی اش را آماده کند.
پایشگری 2 هزار دنبال کننده
pixel