دکتر پیام بالوایه، پاتولوژی، ژنتیک بیماری تروفوبلاستیک

385
مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر پیام بالوایه با عنوان پاتولوژی و ژنتیک بیماری های تروفوبلاستیک
pixel