نمایشگاه کتاب تهران - کتاب سال بله گفتن

574

معرفی کتاب سال بله گفتن ترجمه محمودرضا گودرزی در نمایشگاه کتاب تهران. این کتاب را از انتشارات نسل نواندیش می توانید تهیه کنید.