نمایشگاه کتاب تهران - کتاب سال بله گفتن

854
معرفی کتاب سال بله گفتن ترجمه محمودرضا گودرزی در نمایشگاه کتاب تهران. این کتاب را از انتشارات نسل نواندیش می توانید تهیه کنید.
pixel