فیلم راه اندازی 3 پروژه اول SIM808

1,871

ارسال پیامک فارسی و انگلیسی با sim808 ___ پروژه ارسال دما با پیامک ماژول sim808 ___ پروژه ارسال دما با پیامک و تماس ماژول sim808

DMF313.IR
DMF313.IR 297 دنبال کننده
سید محمد رسول حمیدی

سید محمد رسول حمیدی

1 سال پیش
من که گیچ شدم مگه پرژوه روی سایت با کدویژن نیست؟اونم sim800C
DMF313.IR
DMF313.IR خب یکی دو پروژه نزاشتیم تو سایت که!