صحبت های رحیم خستو سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در خصوص منتقد

66
رحیم خستو:اگر نقد صحیح باشد منتقد فرقی نمی کند رسانه باشد یا عضو شورای شهر،باید پاسخگو باشیم
pixel