اموزش ساختن سنگ های رنگی تانوس

502

کانال فراالکترونیک : با استفاده از ال ای دی وقالب سیلیکون.... میتوان سنگ های رنگی وشیشه زیبا مانند سنگ های قدرتی در فیلم تانوس ساخت! لینک کانال تلگرامی ما: https://t.me/FaraElctronic/1807