پاسخ کارشناسی آیت الله اراکی به شبهات درباره کشتی قرآنی

407

پاسخ کارشناسی آیت الله اراکی به شبهات درباره کشتی قرآنی مطلا که در درس اخلاق مدرسۀ معصومیه بیان فرمودند.

مانکن - قسمت 14
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 14