کلیپ قرآنی زیبا (سوره الرحمن)

1,914
جام جمکران 4.4 هزار دنبال‌ کننده
(این آیات ابتدای سوره الرحمن خیلی زیباست! با دقت بشنویم): به نام خداوند بخشاینده مهربان، بخشاینده ، بیاموختنی کرد قرآن را، آفرید انسان را، به او آموخت بیان را، خورشید و ماه بر حساب اند، و درخت و علف سجده کنانند، و آسمان را برافراشت و توازن را بر قرار کرد، مبادا میزان را برهم زنید! وزن را به تعادل بپا دارید و از میزان مکاهید، و زمین را برای آفریدگان قرار داد، در آن میوه ها و خرمابنان دارای پوششها، و دانه های حَبّ پوشیده در برگ، و گلهای عطر آگین، پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟!
جام جمکران 4.4 هزار دنبال کننده
pixel