دوربین96 - قسمت 7 - یکی از مساجد مسلمانان در آمریکا

207

قسمت هفتم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: حدود سی و چند سال پیش مسجدی به دست ایرانیان مقیم آمریکا ساخته شد ودر حال حاضر بیشتر مسلمانان آفریقایی در آنجا فعالیت دارند. شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:05