شب هجران (مصطفی صابر خراسانی)

1,606

شعر بسیار زیبای صابر خراسانی برای آقا صاحب الزمان(عج)