شناسایی پلیمر pvc از سایر پلیمرها با استفاده از رنگ شعله

55
در این روش ابتدا سیم مسی را روی شعله مستقیم تا مرحله ی داغ شدن کامل حرارت می دهیم. سپس آن را روی نمونه می کشیم به گونه ای که لایه ای از پلیمر بر روی سیم بچسبد. حال این سیم آغشته به پلیمر را روی شعله مستقیم حرارت می دهیم اگر رنگ شعله سبز شد می توان نتیجه گیری کرد که پایه این ترکیب PVC است
pixel