تدابیر مجمع تشخیص برای مبارزه با کرونا و تحقق جهش تولید ابلاغ شد

19

شبکه یک - 5 فروردین 99- 19:00| مجمع تشخیص مصلحت نظام پنج دستور کار مرتبط با شکست کرونا و تحقق شعار سال برای کمیسیون ها و مراکز دبیرخانه مجمع ابلاغ کرد.

پایشگری 1.4 هزار دنبال کننده
pixel