معادله درجه 2- تخته 3-شرایط 2 ریشه قرینه و 2 ریشه معکوس

1,665
مهندس بابک سادات 643 دنبال‌ کننده
1,665 بازدید
اشتراک گذاری
معادله درجه 2- تخته 3-شرایط 2 ریشه قرینه و 2 ریشه معکوس
pixel