واحد ( رباب می دهد ندا بای ذنب قتلت ) [حاج محمود کریمی]

1,526

شب هفتم محرم [۱۳۹۵-۱۴۳8] هیأت رایة العباس(ع) برای دریـافت دیـگر فایل های تصـویری این مراسم با کیفیت Full-HD به سایت www.Fotros.ir مراجـعه نمایید.

فطرس
فطرس 2.7 هزار دنبال کننده