آیا مکمل کراتین و گلوتامین باهم تداخل دارند؟

362
یاراتَن تیم 7 دنبال‌ کننده

با دیدن این ویدئو پی خواهید برد که آیا مکمل پمپ با ارژنین تداخل ایجاد میکند و یا خیر؟

pixel