آرم استیشن اولین همایش ملی عناب

79

اولین همایش ملی عناب، در محورهای کشاورزی و منابع طبیعی، داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، فرآوری و صنایع غذایی و اقتصاد، تجارت و صادرات سوم و چهارم شهریورماه هم‌زمان با فصل برداشت عناب برگزار می‌شود.