مسئولیت های اجتماعی فولاد سنگان در گفت و گو با دکتر امرایی تشریح شد

297
دکتر علی امرایی مدیرعامل فولاد سنگان خراسان در مصاحبه تصویری به مسئولیت های اجتماعی این شرکت اشاره داشت و گفت: برای امسال برنامه احداث 7 مدرسه را در دستور کار داریم که تا اول مهر بخش زیادی از آنها به مرحله نهایی می رسد. ما سرعت را فدای کیفیت نمی کنیم چراکه قرار است فرزندان ایران زمین در زیر این سقف ها، مشغول به تحصیل باشند. لذا تلاش شده با کیفیت ترین مدارس و مستحکم ترین بناها و نیز با استانداردهای روز فنی و مهندسی را تحویل آموزش و پرورش دهیم.
chilanonline 0 دنبال کننده
pixel