فروشگاههای اینترنتی با استفاده از فناوری واقعیت افزوده

121

تغییر شیوه خرید از فروشگاههای اینترنتی با استفاده از فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده میتواند خرید کردن را برای مشتریان راحت و لذت بخش کند.با وجود قدرت فناوریهایی همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده مصرف کنندگان می توانند قبل از خرید حسی واقعی را تجربه کنند.-شرکت ویژه پرداز پارس مجری پروژه های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در کشور www.vijehpardaz.com