دیدن چهره امام زمان ...

426

«تو» نوحی و کشتیِ «تو» این کره زمینه! ظرفیتِ نجات «تو» نجات عالمینه! «تو» برای تک تک آدمها نشونه داری ، برا نجات هرکسی یه جور بهونه داری! وقتی میای برای هیچ کسی غریبه نیستی ، هر آدمی حس میکنه یه روز یه شب یه جایی تو رو دیده یا که صدای گرمتو شنیده ... خبر نداره که تو نقش دل آدمهایی ...

جام جمکران
جام جمکران 1 هزار دنبال کننده