جعبه گشایی نسخه کالکتور بازی Batman: Arkham Origins

15,374

در این جعبه گشایی به سراغ نسخه کاکتور بازی Batman: Arkham Origins رفته ایم تا نگاهی را به این نسخه زیبا بی اندازیم. www.zoomg.ir

آرین نوقی

آرین نوقی

1 ماه پیش
سلام این رو از کجا میتونم تهیه کنم؟