مشق من برآی کلآس کره ای~♥

133

این دفه عم کررم ریختم یکی دیه از کتآبآمو گذآشتم ^^=|

◾S A N I L A◾
◾S A N I L A◾ 146 دنبال کننده
[[ᶰᶤᵏᶤ]]

[[ᶰᶤᵏᶤ]]

1 ماه پیش
عالی عشقم مرسی♡~
◾S A N I L A◾
◾S A N I L A◾ ♥♥♥
•⒮⒜⒩⒜•

•⒮⒜⒩⒜•

1 ماه پیش
اره قـرنطینه و یک شب فاصله غمـیگنه*---*تـو غـلت کـردییی:|
◾S A N I L A◾
◾S A N I L A◾ عآک♥♥چون ..هی.. من تآحآلآبرآآت تقدیمی نذآشتم:|از پس خررم:|منتظر تقدیمی بآش^^.♥
•⒮⒜⒩⒜•

•⒮⒜⒩⒜•

1 ماه پیش
قرنـطینه عـالیهههه*---*اره خـوب هـای بـد بد هـای خـوبم که محشرهههه*---*
◾S A N I L A◾
◾S A N I L A◾ اهوووم^^♥♥
[★ℳムЯɨム★]❤

[★ℳムЯɨム★]❤

1 ماه پیش
خوندم کتابتو خیلیرقشنگه مشقتم عاالیه فالو بفالو اهان راستی واسه ننم ببین کامتت بده
◾S A N I L A◾
◾S A N I L A◾ مررسی حتمآ♥
•⒮⒜⒩⒜•

•⒮⒜⒩⒜•

1 ماه پیش
عالی بوددد.. سـاناز پنج تـا کـتاب بهت مـیگم حـتمااااا بخـونش خـیلی قشنگننن...یکی قرنطینه است که عالیهه...دومی خـواهر عروسکیه...سـومی کـبوتران وحـشی...چـهارمین یـک شـب فـاصله....پنجمین خـوب هـای بد بد های خـوب...اینـا عـالیننن*----*
◾S A N I L A◾
◾S A N I L A◾ قرنطینه و خوآهر عرروسکی رو چند وقت دیه قرآره بخونم^^وآعآییی آرره ..خوب هآی بد بدهآی خوب محشررره^^من آنآدیل رو خ دوست♥ دآررم