مدرسه سازی بنیاد برکت در روستای خانلر سمنان

36
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای منویات مقام معظم رهبری، تاکنون بیش از یک هزار مدرسه در مناطق محروم کشور ایجاد کرده است و با امضای تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش، کار ساخت یک هزار مدرسه برکت دوم را نیز در دست اقدام دارد. مدرسه برکت روستای خانلر شهرستان بسطام واقع در استان سمنان، یکی از این مدارس افتتاح شده است.
pixel