فصل 12 – شناسایی سیگنال رادار

115
وایز نتورکز 53 دنبال‌ کننده
دوره آموزشی : آنچه یک متخصص شبکه Wi-Fi می بایست بداند ؟ (فصل دوازده) در این فصل به معرفی تکنولوژی DFS می پردازیم و نحوه رفتار رادیو در مواقع مواجه شدن با سیگنال رادار را بررسی می کنیم .
pixel