دکتر حسابی از نگاه استاد پناهیان1

1,267
پناهیانی 19 دنبال‌ کننده
1,267 بازدید
اشتراک گذاری
امروز سالروز درگذشت دکتر حسابی است به همین بهانه کتاب زندگینامه ی ایشان را معرفی نمودیم، کتابی که استاد توصیه می کنند تا جوانان و جویندگان علم حتماً بخوانند و زندگی این مرد را الگوی خود قرار دهند؛ زندگینامه ی مردی که با سختی و رنج بسیار به مدارج بالای علمی در اروپا می رسد ولی همه را برای خدمت به میهن خویش رها می کند، این مرد الگویی است حقیقی.(فیلم1)
پناهیانی 19 دنبال کننده
pixel