دیدار کوتاه خانواده شیخ زکزاکی با آیت الله مصباح یزدی

89

لحظاتی از دیدار صمیمی خادمین طرح ولایت دانشجویی و خانواده شیخ زکزاکی با آیت الله مصباح یزدی