بازی قرن اولین پیروزی ایران در جام جهانی

528

بازی قرن؛ چنین روزی در سال 1998 اولین پیروزی تاریخ تیم ملی ایران در ادوار جام جهانی بدست آمد

اخبار نیوز
اخبار نیوز 32 دنبال کننده