بزرگترین امپراطوری سوخته جنوب شرقی آسیا

1,127

تایلند از پرطرف دار ترین مقاصد و البته جذاب ترین هاست. در ذهن خیلی از هم وطنان، تایلند فقط دریا و ساحل و اقامت ارزان و تفریحات شبانه ست ! اما تای ها (تایلندی ها) که زمانی تحت عنوان امپراطوری سیام و به مرکزیت آیوتایا بر کل منطقه جنوب شرق آسیا حکمرانی می کردند، مرکزیت فرهنگی و تاریخی این منطقه نیز محسوب میشوند.

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel