کتاب در مسیر شکوفایی

195

roshaac.ir #کتاب #در مسیر شکوفایی خیلی از ما بزرگترها از شغلمون راضی نیستیم و دوست داریم برگردیم به گذشته و دوباره از نو شغلمونو انتخاب کنیم.خبر خوب اینکه یه کتابی نوشته شده به اسم در مسیر شکوفایی که به شما کمک میکنه بر اساس توانمندی های خودت رشته تحصیلی و شغل مناسب خودتو انتخاب کنی. این کتاب میتونی از آدرس زیر تهیه کنی.