مراسم دسته روی وعزاداری به روستای ریکنده 19/7/95

242

مراسم باشکوه دسته روی هیات عزاداران حضرت ابوالفضل العباس روستای پرچنک و اجرای مراسم همزمان با 4 هیات عزا داری از روستاهای همجوار

پرچینک
پرچینک 12 دنبال کننده