حذف نویز متناوب تصویر در متلب

1,507

در این قسمت متدهای آماری بمنظور حذف نویز روی تصویر می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد: ۱- تشریح فیلتر حذف نویز BandReject Filters و تحلیل آن روی مدل نویز پریودیک ۲- تشریح فیلتر حذف نویز BandPass Filters ۳- پیاده سازی فیلتر های حذف نویز BandPass و BandReject و Notch filter در MATLAB بررسی خواهیم کرد. دوره کامل آموزش پردازش تصویر را در وبسایت متلب یار www.matlabyar.com مشاهده نمایید.

متلب یار
متلب یار 41 دنبال کننده