دیوار کاغذی 1 (تحریم) بخش اول - استودیو فریم

523

روایت تاریخچه تحریم های وضع شده در دنیا و بیان نقش آمریکا در وضع تحریم ها علیه ایران با تکنیک موشن گرافیک، تولید شده در استودیو فریم به سفارش خانه طراحان انقلاب اسلامی