اهمیت تشخیص و درمان افسردگی؛ دکتر امیر شعبانی

1,603

پیش از شروع درمان افسردگی، نیاز به ارزیابی تشخیصی وجود دارد. روش های درمان افسردگی، شامل راه حل های علمی و تأیید شده ای است که باید آنها را بعد از بررسی تشخیصی و تجویز به کار گرفت و پیگیری درمان به مدت کافی از اهمیت بسیاری برخوردار است. انتخاب روش درمان به صلاح دید خود فرد مبتلا و بدون در نظر گرفتن نظر تخصصی، می تواند به طولانی شدن، عود مکرر، و یا مقاوم به درمان شدن اختلال افسردگی منجر شود.