بیست و یکمین شعر حافظ با ترجمه انگلیسی

39
دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست
Persian_poems 4 دنبال کننده
pixel