گشایش مرکز نوآوری دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) در مشهد

300
کلیپی دیدنی از گشایش مرکز نوآوری دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) و تقدیر از برترین های پژوهشی این دانشگاه، گفتنی است مرکز نوآوری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع در واحد پسران این دانشگاه ساخته شده و فضای آن برای استقرار ۱۰ شرکت فناور و دانش بنیان مهیا شده است. پنجشنبه پنجم دی ماه 1397، کاری از فیلم رضوی
pixel