معرفی بیژن زنگنه نامدار - وزیر نفت

537

معرفی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای دولت دوازدهم