مبدل حرارتی صفحه ای درسالیدورکس (heat exchanger plate)

264

مبدل حرارتی صفحه ای درسالیدورکس (heat exchanger plate) طراحی شده در سالیدورکس- برای دریافت فایل به لینک زیر مراجعه بفرمایید: http://isme.sellfile.ir/prod-1966062-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84+%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B3+heat+exchanger+plate.html