بودجه سال 98 زیر ذره بین بسیج دانشجویی

154

بسیج دانشجویی ۲۵ دانشگاه بزرگ کشور در نامه ای تحلیلی به نمایندگان مجلس به افزایش ۵۰ درصدی بودجه شرکت های دولتی، کاهش بودجه دفاعی کشور و ایرادات دیگری که در بودجه وجود دارد انتقاد کردند.