توصیه های بعد از عمل لیزیک و لازک چشم.

403

از وارد کردن هرگونه فشار فیزیکی به چشم خودداری نمایید. از شستن صورت و چشمها قبل از برداشتن لنز پانسمان چشم خودداری نمایید.حمام از گردن به پایین باشد و وضو بصورت جبیره گرفته شود. طبق دستور از قطره ها و قرص مسکن استفاده کرده و بین قطره ها 5 دقیقه فاصله بگذارید. قطره ها را در زمان بیدار بودن تنظیم کنید. در هنگام خواب نیازی به ریختن قطره نیست. خوابیدن در روز اول عمل بسیار حایز اهمیت است. هرچه میتوانید بخوابید. 44457285-021 – : https://noavaran-eye.com

pixel