حضور شرکت صنایع ارتباطی آوا در اخبار 20:00 شبکه 4

88
خبرگزاری صدا و سیما؛ اخبار 20:00 شبکه 4 گامی در پیشرفت صنایع مخابراتی با بومی‌سازی تجهیزاتی که قبلا وارداتی بود توسط شرکت صنایع ارتباطی آوا مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
pixel