آموزش پیانو به کودکان در دزفول و اندیمشک

187

آموزش تخصصی پیانو به کودکان مطابق متد روز دنیا. توسط استادمرتضی شیرازی(تحصیلکرده در اتحادیه ی اروپا در رشته ی آموزش به کودکان و صداشناسی) دانش آموزان سطح اولِ پیانو نوازی را در نزد خانم حاذقی و پس از آن در نزد استاد شیرازی آموزش می بینند. جهت تماس با استاد شیرازی با تلفن ۰۹۱۲۰۳۱۶۸۵۲ تماس بگیرید. دزفول و اندیمشک.