مفهوم FMEA

114
HSE Awards 170 دنبال‌ کننده
با استفاده از ارزیابی ریسک به روش FMEA سازمان های مطمئن میشوندتجهیزات و سیستم های در حال کار بدون وجود خرابی و زمان توقف وظیفه شان را انجام میدهند.
HSE Awards 170 دنبال کننده
pixel